Hoppa till huvudinnehåll

Film i Öst driver tillsammans med regionbiblioteket projektet "MIK i praktiken - mottagare, medborgare, medskapare". Projektet handlar om att hitta metoder för att arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) mot invånare som besöker bibliotek och fritidsgårdar.

 

Om projektet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten. I detta projekt ligger fokus bortom den tekniska kunskapen. Istället fokuseras innehållsproduktion, berättande och demokratiskt mediedeltagande. Genom att använda digitala verktyg får invånare ökad möjlighet att vara kritiskt delaktiga och aktivt skapande i ett komplexare medielandskap och biblioteken får chans att utveckla nya arbetsmetoder. Under det första året kommer projektet att beröra ett antal utvalda pilotbibliotek och fritidsgårdar i Östergötland. Processen kommer att dokumenteras och generera ett lärande för hur kommunala bibliotek, fritidsverksamheter och filmverksamhet kan arbeta med MIK.

Projektets arenor är kommunala bibliotek och fritidsgårdar. Finansieringen kommer från Statens kulturråd som har beviljat 400 000 kr för det första projektåret av totalt 2 år. Projektet har även beviljats medel ur regional digital agenda.

Projekt handlar också om att samordna de samlade erfarenheter och komptenser som finns mellan resurscentret Film i Öst och regionbiblioteket. Projektet ska påbörja arbetet med att bygga upp en infrastruktur runt MIK-frågorna i regionen, främst genom att öppna kontaktytor mellan biblioteken och aktörer som mediepedagoger, filmare, journalister m.fl.

Projekttid 2017-06-01 till 2018-06-01


Informationsansvarig
Hanna Hannerz Simå
Filmutvecklare  / Projektledare MIK i praktiken
 hanna.hannerz@regionostergotland.se
 010-103 68 74

Senast uppdaterad