Hoppa till huvudinnehåll

Ny kunskapsöversikt om MIK i Sverige

I en ny forskningsrapport från Nordicom presenteras ett nuläge och möjliga scenarion för hur ett arbete rörande MIK skulle kunna organiseras i Sverige. Film i Östs och Regionbibliotekets projekt MIK i praktiken finns med i kunskapsöversikten som ett exempel på 10 ”best practices”, goda exempel på hur arbetet skulle kunna bedrivas.

I Östergötland bedrivs sedan ett år tillbaka ett strategiskt utvecklingsarbete runt medie- och informationskunnighet (MIK). Arbetet leds av Regionbiblioteket i Östergötland och Film i Öst.  Arbetet handlar om att hitta metoder och förhållningssätt för att arbeta med MIK mot invånare. Hur ska man arbeta mot besökare på bibliotek och fritidsgårdar t ex? Projektet har påbörjat arbetet med att bygga upp en infrastruktur runt MIK-frågorna.  Det här har främst gjorts genom att öppna kontaktytor mellan biblioteken och aktörer som mediepedagoger, filmare, journalister m.fl.

I en ny forskningsrapport från Nordicom  kallad ”Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern – En demokratifråga”,  ges en  bild av läget för MIK i Sverige. Här beskrivs vilka aktörer som arbetar med frågan och vilka insatser som pågår runt om i landet. Den senaste forskningen presenteras och praktiska exempel ges. MIK i praktiken presenteras som ett av 10 ”best practices” för hur man kan arbeta med frågorna.

MIK en nyckelkunskap. Men hur ska ett helhetsgrepp tas?

I sammanfattningen till rapporten skriver redaktören Ulla Carlsson att ”medie- och informationskunnighet (MIK) är tveklöst en nyckelkunskap i dagens samhälle – om det råder stor samstämmighet bland berörda aktörer. Men hur ett arbete rörande MIK ska kunna organiseras i Sverige för att nå reella resultat har diskuterats i flera år utan att ett samlat uttryck från politiken har kommit till stånd. En utgångspunkt i detta arbete har varit att betrakta MIK i ett helhets-perspektiv – som en del av många olika politikområden och inte minst demokratipolitiken.”

Rapporten konstaterar också att det krävs en samverkan mellan samhällets alla aktörer för att nå en ökad kunnighet hos medborgarna.  Såväl politiken som medieföretagen och det civila samhället måste engageras och arbeta tillsammans för att nå förändring.

Vill du ta del av hela rapporten? Tag kontakt med projektledaren Hanna Hannerz för att få ett exemplar.


Publicerad