Hoppa till huvudinnehåll

Sök regionalt filmstöd 2018

Sök regional finansiering till ditt filmprojekt. Deadline 30 november vid midnatt!

Sök regional finansiering till ditt filmprojekt. Deadline 30 november vid midnatt.

Ansök  HÄR och skicka bilagorna med e-post till registrator@regionostergotland.se. Märk ditt e-postmeddelande med  RUN 2018-310. och filmens titel. Sätt ihop bilagorna till ett dokument i PDF-format. Märk bilagan till bilagor_filmenstitel

Följande bilagor ska ingå (optional):

  • Personligt brev (max 1 A4)
  • Synopsis (max 1 A4 som beskriver filmen i en löpande text, ska innehålla genre, längd och titel – arbetstitel går bra)
  • Manus och/eller treatment
  • Budget
  • CV (producent, manus, regissör)
  • Tidsplan
  • Finansieringsplan
  • Distributionsplan – var och hur ska filmen visas? Vi har inga krav på att man måste ha en distributör men vi vill att man ska ha tänkt kring hur man ska nå en publik
  • Pilot max 5 min om det finns filmat material. Länka gärna t ex till Vimeo

Maxbelopp som delas ut är 50 000 men man kan också söka och/eller få ett mindre stöd. Finns det filmat material vill vi att du skickar med en pilot på max 5 min. Vi kan begära in kompletterande material om vi tycker det fattas något. Tänk på att det här är för att vi ska kunna bedöma ditt projekt så rättvist som möjlighet. Ju tydligare du är desto lättare är det för oss att få grepp om ditt filmprojekt och dess process. Var noga med att märka upp alla dokument tydligt. Vid mindre produktioner räcker det med en A4 för Tidsplan, finansieringsplan och distributionsplan. Skriv bara ner hur det är tänkt.


Informationsansvariga

Boel Zetterman
Filmutvecklare
 boel.zetterman@regionostergotland.se
 010-103 28 63

Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Publicerad