Hoppa till huvudinnehåll

Viktig filmdialog om kulturplanen 2020-2023

Nu är det dags att ta fram en ny kulturplan för Östergötland. Kulturplanen är det styrdokument som ligger till grund för Region Östergötlands arbete med kultur för tre år framåt, med början 2020. Där formuleras även riktlinjerna för det regionala arbetet med filmen.

Det är ett långsiktigt arbete där regionen under hösten 2018 och våren 2019 för samtal med olika aktörer i länets alla delar och i kultursfärens alla inriktningar. Därför vill Film i Öst samla så många filmare som möjligt och sätta sig till bords för ett samtal inför hur man kan göra hela regionen till en attraktiv spelplats för filmproduktion. Vad behöver filmarna? Vad har de och vad saknar de?

Närvarar gör även Jane Nilsson, processledare för den regionala kultuplanen och samtalsledare för kvällen är Per Eriksson, verksamhetsledare för Sveriges Förenade Filmstudios.

Målgrupp: ÖFF, WIFT samt filmarbetare i Östergötland, både anställda och frilans.

Plats: Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54 i Norrköping.

Tid: 28 feb kl 17-19.30.

17:00 Gemensam middag i Visualiseringscentrets restaurang.

17.45 Möte i salen Eckeberg, våningen under.

Anmäl dig senast den 21 februari 2019!

Frågor, anmälan, förhinder, kontakta:
sebastian.sas@regionostergotland.se

 


Informationsansvarig
Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Publicerad