Hoppa till huvudinnehåll

Inställt på begränsad tid

 

I dagarna möter du massor av inställda evenemang. Det gäller även delar av våra arrangemang som vi på Kulturenheten i Region Östergötland samt Film i Öst planerat genomföra. Anledningen till det är att vi fått riktlinjer att förhålla oss till. I möjligaste mån försöker vi flytta på arrangemangen till senare i vår eller höst. 

Mycket av vår verksamhet flyter dock på som vanligt. Det är framförallt då människor samlas IRL som påverkas. Till exempel sker nästa utlysning av filmproduktionsstöd i april. Håll utkik efter det!

”Med anledning av detta (Corona) fattas idag nedanstående beslut som gäller för samtliga anställda inom Region Östergötland: • Största restriktivitet med möten och tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga. För möten som anses nödvändiga förespråkas i första hand att dessa sker via Skype eller annan teknik. • Största restriktivitet kring deltagande i konferenser, kompetensutveckling och studiebesök. Detta gäller både interna och externa aktiviteter. Senarelägg om det är möjligt.” – från Region Östergötlands hemsida. Detta gäller till och med den 30 april.


Informationsansvariga

Boel Zetterman
Filmutvecklare
 boel.zetterman@regionostergotland.se
 010-103 28 63

Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Mattias Ahlén
Filmutvecklare
 mattias.ahlen@regionostergotland.se
 010-103 75 37

Publicerad