Hoppa till huvudinnehåll

UTREDNING OM FILMPRODUKTIONENS FRAMTID I ÖSTERGÖTLAND

Under hösten 2020 gör Region Östergötland en utredning som har till syfte att ta fram ett konkret förslag på hur film- och tv-produktion ska finansieras i Östergötland. Utredningens syfte är belysa vad en satsning på filmproduktion skulle innebära och hur den skulle se ut och organiseras. Utredningen är beslutad och finansierad av Regionala Utvecklingsnämnden. Målet är också att belysa kommunernas roller och filmens möjligheter i framtiden i Östergötland.

Utredningen bygger vidare på den förstudie som Linköping och Norrköping gjorde nyligen och den ska vara färdig i november. Filmen blir allt viktigare inte minst i och med streamingtjänster och ett förändrat sätt att titta på film. Vad är nästa steg för regionen och regionens filmarbetare?

 


Informationsansvarig
Mattias Ahlén
Filmutvecklare
 mattias.ahlen@regionostergotland.se
 010-103 75 37

Publicerad