Hoppa till huvudinnehåll

UTREDNING OM FILMPRODUKTIONENS FRAMTID I ÖSTERGÖTLAND

Under hösten 2020 görs i Region Östergötland en utredning som bland annat ska titta på hur film- och tv-produktion skulle kunna finansieras i regionen. Utredningens syfte är belysa vad en satsning på filmproduktion skulle innebära för Östergötland. Det är Regionala Utvecklingsnämnden som är beställare. Vilken roll skulle de olika kommunerna spela och hur skulle ett framtida regionalt engagemang kunna organiseras?

Utredningen bygger vidare på den förstudie som Linköping och Norrköping gjorde nyligen och den ska vara färdig i november. Den rörliga bilden blir allt viktigare på alla nivåer i samhället, inte minst i och med streamingtjänster och ett förändrat sätt att titta på film. Är kanske en regional filmfond svaret på de behov som finns, både vad gäller konsumenterna och producenterna?

 


Informationsansvarig
Mattias Ahlén
Filmutvecklare
 mattias.ahlen@regionostergotland.se
 010-103 75 37

Publicerad