Hoppa till huvudinnehåll

Mediepedagogik

Vi arbetar med mediepedagogik i och för hela regionen

För filmskapare

Vi jobbar för att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion

Workshops och fortbildning

Aktuella kurser och events

Läs mer

Aktuellt

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

MIK

MIK i praktiken

I Östergötland bedrivs strategiskt utvecklingsarbete runt medie- och informationskunnighet av regionbiblioteket i Östergötland och Film i Öst. Under 2017-2019 drivs projektet "MIK i praktiken - mottagare, medborgare, medskapare" gemensamt av regionbiblioteket i Östergötland och Film i Öst. Projektet handlar om att hitta metoder för att arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) mot invånare som besöker bibliotek och fritidsgårdar.

Läs mer
Sociala medier