Hoppa till huvudinnehåll

Film i Öst är Östergötlands regionala utvecklingscentrum för film. Målet för verksamheten är att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion. Arbetet har tre huvudområden: produktion - visning - pedagogik.

Sedan slutet av 90-talet har Film i Öst arbetat för att filmen ska vara en stark och viktig del av det östgötska kulturlivet. Bred filmutveckling är målet. Tre områden är extra prioriterade:

Produktion – här ligger störst fokus på unga filmtalanger i Östergötland. Filmare under utveckling. Film i Öst arrangerar workshop och kurser samt delar ut filmstöd.

Visningsfrågor – hur ser vi film idag och hur kommer vi att möta film i framtiden? Vilken roll ska biograferna ha och hur ska de utvecklas? Filmens arenor är under stor förändring. Film i Öst arbetar för att Östergötlands medborgare ska ha möjlighet möta film på olika sätt och i olika miljöer.

Pedagogik/MIK – den rörliga bilden är central i nutida digital information och kommunikation. Idag tar, så gott som, alla del av världens viktigaste händelser genom rörliga bilder. Filmförståelse och bildskapande blir allt viktigare kompetenser för att vi ska kunna vara delaktiga och kritiska medborgare. Skola och förskola står i centrum, för vårt filmpedagogiska arbete. Medie- och informationskunnighet (MIK) är centralt.

Film i Öst är en av Region Östergötlands verksamheter och tillhör enheten för kultur.

Film i Öst är del av nationella nätverk så som Filmregionerna (tidigare Regionala Resurscentrums samarbetsråd) och FOMP (Film- och mediepedagogik)

 

 


Informationsansvariga

Mattias Ahlén
Filmutvecklare
 mattias.ahlen@regionostergotland.se
 010-103 75 37

Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Boel Zetterman
Filmutvecklare
 boel.zetterman@regionostergotland.se
 010-103 28 63

Senast uppdaterad