Hoppa till huvudinnehåll

Filmpedagogik – så funkar det!

En ny handbok för dig som vill arbeta filmpedagogiskt! 11 enkla tips på övningar och metoder sammanställda av Svenska Filminstitutet.

Filmpedagogik är på väg att bli en allt viktigare del inom den moderna undervisningen. Under 3 år har Filminstitutet bedrivit projektet Kompisskolor vars syfte har varit att utveckla de filmpedagogiska metoderna att se, samtala om och skapa film för att lära ut filmkunnighet och öka barns förmåga att tolka rörliga bilder. Nu är projektet slut och en rapport har tagits fram med resultaten av det treåriga projektet. I rapporten har Filminstitutet dokumenterat kompisskolornas arbete i bild, text och film som presenteras både på webben och i en tryckt upplaga.

Dessutom har en handbok skapats med 11 enkla tips och övningar för dig som vill arbeta filmpedagogiskt. Övningarna kräver ingen avancerad teknisk utrustning, funkar för alla elevers åldrar och förutsättningar och kan utföras i klassrummet.

Här kan du ta del av Filminstitutets rapport Kompisskoleprojektet.

Här kan du beställa handboken Filmpedagogik – så funkar det kostnadsfritt. Den finns även att själv ladda hem och skriva ut som pdf här.


Publicerad