Hoppa till huvudinnehåll

STÖD FÖR FILMARE – FESTIVALRESOR OCH KOMPETENSUTVECKLING

Film i Öst kan stötta filmare som vill kompetensutveckla sig eller ska delta med sin film på festival (eller annan visning). Stödet kan gå till kursavgift, resa, deltagaravgift, uppehälle eller annan kostnad som uppstår i samband med de tillfällen som listas.

Summa stöd: Stödet uppgår till max 5000 kr/person och filmprojekt och kan bara fås en gång per kalenderår. Kan sökas kontinuerligt under hela kalenderåret. Handläggningstiden är 3 veckor.

Du söker: I din ansökan beskriver du vem du är och vad du avser använda stödet till, vilket filmprojekt det gäller och/eller sammanhang du ämnar delta i. Bifoga programblad, kursbeskrivning eller liknande. Det ska vara tydligt vilka specifika kostnader som stödet avser finansiera. Ansökan skall max uppgå till två A4 och vara i PDF-format. Bifoga Cv med styrkt filmarbete eller annan erfarenhet som kan kopplas till filmproduktion.

Skriv Kompetensstöd in i ämnesraden på ditt mejl.
Ansökan skickas till: sebastian.sas@regionostergotland.se

Vem kan söka? Stödet är öppet att söka för de filmare/filmarbetare som är hemmahörande i Östergötland.Som filmare/filmarbetare räknas den som kan styrka sitt filmarbete genom CV och produktion. Stödet kan också sökas av den som har belagd erfarenhet inom andra områden och vill knyta denna kunskap till filmskapande. (Exempelvis en författare som vill gå manuskurs, en snickare som vill gå en kurs i dekorsnickeri etc)

Stödet är menat att ge Östergötlands filmare möjlighet att utvecklas genom att skapa större nätverk, hämta nya kompetenser och ge filmare möjligheter att visa sina filmer för ny publik.

Region Östergötland har genom Film i Öst under 2022 avsatt 50 000 kronor till denna stödform. Dina personuppgifter är i tryggt förvar av oss. Vi följer GDPR.

 

 


Informationsansvarig
Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Publicerad