Hoppa till huvudinnehåll

NYTT STÖD FÖR NYA FILMARE – KORTFILMSSTÖD

I år har vi ett stöd för dig som är ung och ny på film. Syftet med stödet är att ge dig möjlighet att driva ett filmprojekt från start till mål och utvecklas som filmare. Alla genrer och uttryck är välkomna – fiktion, dokumentär, konstfilm, animerat.  Vår tanke är att man måste få hålla på. Du kan få från 5000-20 000 kronor. Observera att detta stöd inte kan sökas av professionellt verksamma filmare.

Kriterier: 

 • Stödet ges till filmare bosatta i Östergötland
 • Vi prioriterar filmer under 15 min.
 • Stödet är främst riktat till dig mellan 18-30 år
 • Stödet är för dig som är nybörjare eller dig har erfarenhet av filmarbete men ännu inte är professionell 
 • Filmer som görs som del av utbildning – stöds ej

Ansökningshandlingar (kortfattade): 

 • Kontaktuppgifter – Namn, adress, ålder, mail och telefonnummer.
 • Personligt brev – Berätta gärna om dig och varför du vill göra just denna film. Din roll i produktionen och hur du kan utvecklas som filmare.
 • ”CV” – skola, jobb och tidigare filmarerfarenheter om sådana finns, länkar till tidigare produktioner.
 • Projektbeskrivning som innehåller:
  – Hur skall produktionen gå till
  – Budget (Redogör för kostnader som finns i projektet samt eventuell annan finansiering.)
  – Tidsplan
  – Synopsis/treatment eller manus

Finns det filmat material eller en pilot för produktionen så skicka med länk. 

Ansökan skall vara i formatet PDF och skickas till sebastian.sas@regionostergotland.se
Skriv Kortfilmsstöd + ditt projektnamn in i ämnesraden på ditt mejl.

Tid för ansökan: Löpande under året.

Summa stöd: Du kan söka från 5000 kr upp till 20 000 kr/projekt.
OBS! Du kan komma att få ett lägre belopp än det sökta. Stödet kan bara fås en gång per kalenderår.

Handläggningstid: Cirka 5 veckor. Instruktioner för hur du rekvirerar pengarna skickas ut i samband med beslut.

Utbetalning: Stödet skall sökas av enskild fysisk person och utbetalas i form av ett stipendium till dig som enskild individ. (Endast privatpersoner kan söka stipendium. Organisationer och föreningar kan inte söka detta stöd.)

Redovisning: Färdig film (länk) levereras till Film i Öst samt en kort reflektion kring arbetet. Filmen skall innehålla Film i Östs logga i eftertexterna. Logga fås på efterfrågan.
(För dig upp till 26 år  – glöm inte att skicka din film till den Östgötska kortfilmstävlingen Guldsvanen.) (Länk) https://filmiost.se/guldsvanen/

Övrigt:  Vi ger gärna feedback på din filmidé och ansökan. Och vi för gärna samtal om projektets kvalitet, genomförbarhet, tidsplan och budget både innan och efter ansökan.

Region Östergötland har genom Film i Öst under 2022 avsatt 100 000 kronor till denna stödform. Dina personuppgifter är i tryggt förvar av oss. Vi följer GDPR.

 

 

  

 


Informationsansvarig
Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Publicerad