Hoppa till huvudinnehåll

Talent to Watch Östergötland 2023

Gör du redan film eller vill du väldigt gärna? Spelfilm eller dokumentärfilm spelar ingen roll. Tänker du utanför boxen? Ännu bättre! Vi vill höra, känna och förstå din röst – och ytterst se – Film är ju ett visuellt medium.

Det är viktigt att nya röster får möjlighet att komma till tals, gärna då röster med perspektiv som idag saknas i svensk film. Satsningen välkomnar sökande på olika erfarenhetsnivåer och stöd kan ges till både erfarna och oerfarna filmare. Vi önskar lyfta fram filmare med olika bakgrund och hjälper till med teambildningen om det behövs.

Kanske gör du film precis hela tiden, men är ännu inte etablerad på nationell och internationell nivå och det här är precis vad du behöver för att utvecklas vidare och nå en större och bredare publik?

Förvåna oss. Berätta något som får oss att dra på smilbanden eller varför inte fälla en tår? Det vi söker är korta spelfilmsidéer eller hybridfilm med fokus på fiktion (max 10 min) samt korta dokumentärfilmsidéer eller hybridfilmer med fokus dokumentär (max 10 min) som skildrar något viktigt, berörande, känsligt, annorlunda eller alldeles förbannat vanligt – i samtiden och i Östergötland. Det är tredje gången Film i Öst genomför Talent to Watch och den här gången släpper vi in dokumentärfilmen.

Satsningen riktas emot manusförfattare, regissörer och nya producenter i Östergötland men berör förstås många fler filmarbetare i regionen, i det att filmerna görs här, från sep 2023 till mars 2024 sker förproduktion (manusförfattande), inspelning och efterarbete. 

Vi efterlyser 5 dokumentära kortfilmsidéer och 2 korta spelfilmer i årets Talent to Watch Östergötland. Under projektets gång får man också kontinuerlig kontakt med delar av den svenska filmbranschen. För spelfilmerna betyder det handledning och coachning på högsta nivå. Dokumentärfilmarna får tillgång till några av Sveriges bästa dokumentärfilmare i ett riktat mentorskap.

Talent to Watch är en satsning från Svenska Filminstiutet i syfte att främja återväxten i svenskt filmliv. Den treåriga satsningen är en pandemisatsning ”för att få in nya filmare i filmens ekosystem”. Detta är inte ett vanligt filmstöd i den bemärkelse att vi bara delar ut pengar och sen gör man sin film. Här följs man åt i ”programform” och har ett utbyte med andra deltagare, mentorerna och professionella filmarbetare, såsom t ex en dramaturg. Det hela avslutas med förhandsvisning på biograf. Innan filmerna och filmarna rustade till tänderna ger sig ut i världen med sina filmer.

Man söker med idé, arbetsprov och cv. Intervjuer kan förekomma. Du kan söka från och med nu och fram till den 1 sep. Under juni och juli hanterar vi inte ansökningar. OBS: NY DEADLINE FRE 13 OKTOBER.

  1. Skriv ett personligt brev
  2. Beskriv din filmidé på max 1 A4 sida (synopsis) – Var noga med att ange genre. kortdokumentär eller kort spelfilm?
  3. Bifoga din CV
  4. Var noga med att bifoga alla dina personuppgifter: Namn, fullständig postadress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, din ålder. (vi behandlar inte ansökningar med ofullständiga kontaktuppgifter)
  5. Arbetsprover kan du länka via Vimeo. Andra arbetsprover som text och stillbilder inkluderas i övrig ansökan.

SÄTT IHOP ALLA DOKUMENT TILL ETT PDF-DOKUMENT.                                                                                            MEJLA ANSÖKAN TILL: registrator@regionostergotland.se                                                                                                  I ämnesraden skriver du Ansökan Talent to Watch 2023

Om du har frågor så kontakta mig på boel.zetterman@regionostergotland.se eller slå en signal mobil 0767620398

 

Vi följer GDPR och respekterar din integritet.


Informationsansvarig
Boel Zetterman
Filmutvecklare
 boel.zetterman@regionostergotland.se
 010-103 28 63

Publicerad