Hoppa till huvudinnehåll

Talent to Watch Östergötland 2023

Är du filmare, författare, konstnär? Gör du redan film eller vill du väldigt gärna? Spelfilm eller dokumentärfilm spelar ingen roll. Tänker du utanför boxen? Ännu bättre! Vi vill inte se det gamla vanliga traggliga. Utan höra, känna och förstå din röst!

Talent To Watch är en satsning på nya röster i hela landet med lite olika form i olika regioner. Det är viktigt att nya röster får möjlighet att komma till tals, gärna då röster med perspektiv som idag saknas i svensk film. Satsningen välkomnar sökande på olika erfarenhetsnivåer och stöd kan ges till både erfarna och oerfarna filmare. Vi hjälper till med teambildningen om det behövs.

Kanske gör du film precis hela tiden, men är ännu inte etablerad på nationell och internationell nivå och det här är precis vad du behöver för att utvecklas vidare och nå en större och bredare publik?

Förvåna oss. Berätta något som får oss att dra på smilbanden eller varför inte fälla en tår? Det vi söker är korta spelfilmsidéer eller hybridfilm med fokus på fiktion (max 10 min) samt korta dokumentärfilmsidéer eller hybridfilmer med fokus dokumentär (max 10 min) som skildrar något viktigt, berörande, känsligt, annorlunda eller alldeles förbannat vanligt – i samtiden och i Östergötland. Det är tredje gången Film i Öst genomför Talent to Watch och den här gången släpper vi in dokumentärfilmen.

Satsningen riktas emot manusförfattare, regissörer och nya producenter i Östergötland men berör förstås många fler filmarbetare i regionen, i det att filmerna görs här, från sep 2023 till mars 2024 sker förproduktion (manusförfattande), inspelning och efterarbete. 

Vi efterlyser 5 dokumentära kortfilmsidéer och 2 korta spelfilmer i årets Talent to Watch Östergötland. Under projektets gång får man också kontinuerlig kontakt med delar av den svenska filmbranschen. För spelfilmerna betyder det handledning och coachning på högsta nivå. Dokumentärfilmarna får tillgång till några av Sveriges bästa dokumentärfilmare i ett riktat mentorskap.

Talent to Watch är en satsning från Svenska Filminstiutet i syfte att främja återväxten i svenskt filmliv. Den treåriga satsningen påbörjades som en pandemisatsning  för att få in nya filmare i filmens ekosystem. Detta är inte ett vanligt filmstöd i den bemärkelse att vi bara delar ut pengar och sen gör man sin film. Här följs man åt i ”programform” och har ett utbyte med andra deltagare, mentorerna och professionella filmarbetare, såsom t ex en dramaturg. Det hela avslutas med förhandsvisning på biograf. Innan filmerna och filmarna rustade till tänderna ger sig ut i världen med sina filmer.

Man söker med idé, arbetsprov och cv. Intervjuer kan förekomma. Du kan söka från och med  nu fram till den 1 sep. Under juni och juli hanterar vi inte ansökningar. 

  1. Beskriv din idé på max 1 A4 sida
  2. Länka relevanta arbetsprov t ex på vimeo
  3. Bifoga din CV
  4. Var noga med att bifoga alla dina personuppgifter: Namn, fullständig postadress, telefonnummer, e-postadress, mobilnummer, din ålder. (om dessa är ofullständiga behandlar vi inte din ansökan)

Observera: Du kan ännu inte skicka in ansökan. Inom kort kommer rätt adress (det stod nämligen fel här) Titta in här inom kort igen. Så ska det vara löst. Har du frågor så mejla under tiden: boel.zetterman@regionostergotland.se

Rekommenderad ålder för det här projektet är 18-30 år, även om det händer att våra deltagare är både äldre och yngre.

Vi följer GDPR och respekterar din integritet.


Informationsansvarig
Boel Zetterman
Filmutvecklare
 boel.zetterman@regionostergotland.se
 010-103 28 63

Publicerad