Hoppa till huvudinnehåll

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur filmiost.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av filmiost.se inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från filmiost.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:
Skicka e-post till sebastian.sas@regionostergotland.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan:

  • Innehåll som inte är tillgängligt.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • På startsidan finns ett bildspel som spelar upp nästa bild automatiskt, utan möjlighet att stänga av det. Det kan upplevas som störande för vissa användare
  • När man förstorar texten (ej zoomning) eller förstorar och ökar teckenavståndet visas inte innehållet korrekt och det påverkar användare med nedsatt syn som är i behov av att förstora textinnehåll på sidan.
  • Det förekommer länkar i brödtext som inte är understrukna och därför svåra att se för personer med nedsatt färgseende eller nedsatt syn att uppfatta länkar
  • Texten på sidan nyheter har på vissa ställen för låg kontrast mot bakgrunden och det kan göra det svårt för användare med nedsatt syn eller nedsatt färgseende att uppfatta vad som står
  • På videoklipp saknas det alternativ i form av textad version, transkriberat innehåll, beskrivning av vad klippet innehåller (ALT-text), syntolkning. Användare med nedsatt eller utan hörsel, samt med nedsatt eller ingen syn kan inte fullständigt ta del av innehållet genom tillgängliga alternativ

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven

  • Sökrutan vid tangentbordsnavigation nås endast genom stega bakåt med tab och gör det svårare för användare att navigera på sidan

Tekniska hjälpmedel

  • Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 29 Juli 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service.

  • Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.
  • Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet.
Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 29 juni 2020.


Informationsansvarig
Sebastian Sas
Filmutvecklare
 sebastian.sas@regionostergotland.se
 010-103 30 38

Senast uppdaterad