Hoppa till huvudinnehåll

Sedan 2016 arrangerar Film i Öst MIK-dagen. En högt uppskattad dag om media- och informationskunnighet för personal inom skolan och på bibliotek.

Skolan och biblioteken blir allt mer digitala och den rörliga bilden blir allt viktigare som kommunikationsmedel, kunskaps- och värdebärare. Rätten att lära sig läsa, tala och skriva innefattar i dag fler medier än det skrivna ordet. Hur skapar vi en undervisning som ger eleverna verktygen de behöver? Hur kan vi på bästa sätt använda mediernas uttryck och integrera dem i utbildningen och i bibliotekens verksamhet för en ökad digital delaktighet?

 

MIK-dagen 2018

Den 27 februari arrangerades för tredje året i rad en heldagskonferens runt medie- och informationskunnighet för skolor och bibliotek i Östergötland. Inom kort kommer en sammanfattning av konferensen att publiceras.

Utvecklingen är snabb, utmaningarna nya, hoten många och möjligheterna enorma. Den digitala utvecklingen har kastat oss rakt in i nya sammanhang. Gamla regler gäller inte alltid. Affärsmodeller ställs på ända, kommunikationssätten är nya och vi behöver nya färdigheter för att vara aktiva medborgare i det framväxande samhället. Medie- och informationskunnighet (MIK) har blivit en av demokratins viktigaste byggstenar. För tredje året i rad arrangerar Film i Öst därför en heldag om de här viktiga frågorna. I år i samarrangerades dagen med regionbiblioteket i Östergötland.

#MIKöst


Senast uppdaterad